top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tredje Söndag i Advent
TEMA

Vägröjaren

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 51:3-6

3 Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud.

4 Tänk på mig, du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty undervisning skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken. 5 Min rättfärdighet är nära, min frälsning är på väg, och mina armar skall döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm. 6 Lyft upp era ögon till himlen, och se på jorden därunder. Ty himlen skall försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad. Dess invånare skall dö som mygg. Men min frälsning skall förbli för evigt, min rättfärdighet skall inte brytas ner.


EPISTEL

2 Petr 1: 19-21

19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.


EVANGELIUM

Matt 11: 11-19

11 Amen säger jag er: Bland dem som är födda av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes Döparen. Men den mindre i himmelriket är större än han. 12 Och från Johannes Döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. 13 Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, 14 och om ni vill ta emot det - han är den Elia som skulle komma. 15 Lyssna, du som har öron!


16 Vad skall jag likna detta släkte vid? De liknar barn, som sitter på torgen och ropar till andra barn: 17 Vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte. 18 Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och man säger: Han är besatt. 19 Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare! Men Visheten har fått rätt av sina barn.


PSALTARPSALM

Psalm 22: 20-32

20 Men du, Herre, var inte långt borta,

du, min styrka, skynda till min hjälp!

21 Rädda min själ från svärdet,

mitt liv ur hundarnas våld.

22 Fräls mig från lejonets gap

och från vildoxarnas horn

- du bönhör mig.


23 Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder,

mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig.

24 Ni som fruktar Herren, lova honom,

ära honom, alla Jakobs barn,

bäva för honom, alla Israels barn.

25 Ty han föraktade inte den förtrycktes elände

och såg inte på honom med avsky.

Han dolde inte sitt ansikte för honom,

när han ropade lyssnade han till honom.


26 Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen,

jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom.

27 De ödmjuka skall äta och bli mätta,

de som söker Herren skall lova honom.

Era hjärtan skall leva för evigt.

28 Alla jordens ändar skall tänka på det

och omvända sig till Herren.

Hednafolkens alla släkter skall tillbe inför dig.

29 Ty riket är Herrens,

han råder över hednafolken.

30 Alla mäktiga på jorden skall äta och tillbe.

Inför honom skall de böja knä,

alla de som far ner i stoftet,

de som ej kan hålla sin själ vid liv.

31 De efterkommande skall tjäna honom,

kommande släkten skall få höra om Herren.

32 De skall träda fram och förkunna hans rättfärdighet

för det folk som skall födas,

att han har gjort det.

29 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page