top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tredje söndagen efter Påsk (Jubilate)

Uppdaterat: 7 aug. 2021TEMA

Vägen till livet


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 54: 7-10

Så säger Herren: 7 Ett litet ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag på nytt samla dig.

8 Då min vrede vällde fram, dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag nu förbarma mig över dig, säger Herren, din återlösare.

9 Jag skall göra som vid Noas flod. Liksom jag svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär jag att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig.

10 Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla,

säger Herren, din förbarmare.


EPISTE

Hebr 13: 12-16

12 Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket. 13 Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans smälek. 14 Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma. 15 Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. 16 Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till.


EVANGELIUM

Joh 16: 16-22

Jesus sade: 16 "En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig."

17 Några av hans lärjungar sade då till varandra: "Vad menar han med att säga till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig, och med att säga: Jag går till Fadern?" 18 De frågade: "Vad menar han med att tala om en kort tid? Vi förstår inte vad han säger."

19 Jesus märkte att de ville fråga honom och sade till dem: "Ni frågar varandra om det som jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig. 20 Amen, amen säger jag er: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje. 21 När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen.

22 Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig, och ingen skall ta er glädje ifrån er".


PSALTARPSALM

Psalm 100: 1-5 1 En tacksägelsepsalm.

Höj jubel till Herren, alla länder! 2 Tjäna Herren med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop! 3 Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans hjord. 4 Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn! 5 Ty Herren är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte.

20 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page