top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tredje söndagen efter trefaldighet - årgång 1

 

Gudstjänsten, som leds av distriktsledare Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 16 juni 2024 kl 11:00.


TEMA

Förlorad och återfunnen

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Mika 7:18-19 18 Vem är en Gud som du,

som förlåter skuld

och inte tillräknar synd

hos dem som är kvar

av din arvedel?

Han håller inte kvar sin vrede

för evigt,

för han har sin glädje i nåd.

19 Han ska förbarma sig över oss igen

och trampa på

våra missgärningar.

Du ska kasta alla deras synder

i havets djup.

EPISTEL Ef 2:1-10

1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens barn. 3 Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra köttsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra.


4 Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, 5 även när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåd är ni frälsta! 6 Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus, 7 för att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus. 8 Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. 10 Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem.

EVANGELIUM Luk 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret


1 Alla tullindrivare och syndare höll sig nära Jesus för att höra honom. 2 Men fariseerna och de skriftlärda kritiserade honom ständigt och sade: "Den där mannen tar emot syndare och äter med dem."


3 Då berättade han denna liknelse för dem: 4 "Om någon av er har hundra får och förlorar ett av dem, lämnar han då inte de nittionio i öknen och går ut efter det förlorade tills han finner det? 5 Och när han har funnit det, blir han glad och lägger det över sina axlar. 6 När han sedan kommer hem, samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får. 7 Jag säger er: På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över nittionio rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse.

Liknelsen om det förlorade myntet


8 Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte ett ljus och sopar huset och söker noga tills hon hittar det? 9 Och när hon har hittat det, samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: Gläd er med mig! Jag fann myntet som jag förlorade. 10 På samma sätt, säger jag er, blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig."

Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm1 visning0 kommentarer

Comments


bottom of page