top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tredje söndagen efter trettondagen - årgång 1 

Gudstjänsten, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 21 januari 2023 kl 11:00.


TEMA

Jesus skapar tro

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING 1 Kung 8:41-43 41 Även om en främling som inte tillhör ditt folk Israel kommer från något land långt borta, för ditt namns skull 42 – för också där ska man höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din uträckta arm – ja, om han kommer och ber vänd mot detta hus, 43 hör det då i himlen där du bor och gör allt som främlingen ropar till dig om. Så ska alla folk på jorden lära känna ditt namn och vörda dig så som ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus som jag har byggt är uppkallat efter ditt namn.

EPISTEL Rom 1:16-17

16 Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. 17 I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige ska leva av tro.

EVANGELIUM Matt 8:5-13 En hednisk officers tro

5 När Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: 6 "Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor." 7 Jesus sade till honom: "Jag kommer och botar honom." 8 Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. 9 Jag är själv en man som står under befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det."

10 När Jesus hörde detta, blev han förundrad och sade till dem som följde honom: "Jag säger er sanningen: Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. 11 Och jag säger er: Många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. 12 Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder."

13 Till officeren sade Jesus: "Gå. Så som du trott ska det ske för dig." Och i samma stund blev hans tjänare frisk.

Andra årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm6 visningar0 kommentarer

Komentarze


bottom of page