top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tredje söndagen efter trettondedagenTEMA


Jesus skapar tro


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Kung 8: 41-43

Salomo sade vid tempelinvigningen: "Också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från något land långt borta, för ditt namns skull - ty man skall också där höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din uträckta arm - ja, om han kommer och ber, vänd mot detta hus, må du då höra det i himlen där du bor och göra allt vad främlingen ropar till dig om. Så skall alla folk på jorden lära känna ditt namn och frukta dig, såsom ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus, som jag har byggt, är uppkallat efter ditt namn".


EPISTEL

Rom 1: 16-17

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.


EVANGELIUM

Matt 8: 5-13

Då Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: "Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor." Jesus frågade honom: "Skall då jag komma och bota honom?" Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det." När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: "Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder." Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk.


PSALTARPSALM

Psalm 36: 6-11

Herre, upp i himlen räcker din nåd,

din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg,

dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. De mättas av de rika gåvorna i ditt hus,

av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa,

i ditt ljus ser vi ljus.

Låt din nåd förbli över dem som känner dig

och din rättfärdighet över de rättsinniga.23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page