top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tredje söndagen i fastan (Oculi)

Uppdaterat: 7 mars 2021


TEMA


Jesus och ondskan

Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 59: 14-17

14 Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram. 15 Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Detta såg Herren, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. 16 Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom. 17 Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel.


EPISTEL

Ef 5: 5-11

5 Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig - en sådan är en avgudadyrkare - skall ärva Kristi och Guds rike. 6 Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. 7 Ha därför ingenting med dem att göra.

8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.


EVANGELIUM

Luk 11: 14-28

14 Jesus drev vid ett tillfälle ut en ond ande som var stum. När den onde anden hade farit ut, talade den stumme, och folket förundrade sig. 15 Men några av dem sade: "Det är med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna." 16 Andra ville snärja honom och begärde av honom ett tecken från himlen. 17 Men han visste vad de tänkte och sade till dem: "Ett rike som har kommit i strid med sig självt blir ödelagt, och hus faller på hus. 18 Om nu Satan har kommit i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelsebul som jag driver ut de onda andarna. 19 Men om det är med hjälp av Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför att vara era domare. 20 Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. 21 När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. 22 Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. 23 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. 24 När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon tänker han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. 25 När han så kommer och finner det städat och pyntat, 26 ger han sig av och tar med sig sju andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första."

27 Då Jesus sade detta, ropade en kvinna i folkskaran: "Saligt är det moderliv som har burit dig och saliga de bröst som du har diat." 28 Han sade: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."PSALTARPSALM

Psalm 40: 10-18

10 Jag förkunnar det glada budskapet om rättfärdighet

i den stora församlingen.

Se, jag tillsluter inte mina läppar,

du, Herre, vet det.

11 Din rättfärdighet döljer jag inte i mitt hjärta,

om din trofasthet och din frälsning

talar jag.

Jag tiger inte om din nåd och din sanning

för den stora församlingen.

12 Du, Herre, må ej ta din barmhärtighet ifrån mig,

må din nåd och din sanning alltid bevara mig.

13 Ty lidanden omger mig,

fler än jag kan räkna.

Mina synder har hunnit ifatt mig,

jag orkar inte se dem.

De är fler än håren på mitt huvud,

och mitt mod har övergivit mig.

14 Herre, var mig nådig och rädda mig,

Herre, skynda till min hjälp!

15 Låt alla dem som står efter mitt liv

komma på skam och blygas.

Låt dem som önskar mig olycka

vika tillbaka och blygas.

16 Låt dem häpna och skämmas som säger till mig:

"Rätt åt dig, rätt åt dig!"

17 Må alla som söker dig jubla och vara glada i dig.

De som älskar din frälsning må alltid säga:

"Lovad vare Herren!"

18 Jag är betryckt och fattig,

men Herren har omsorg om mig.

Min hjälp och min befriare är du.

Min Gud, dröj inte!

28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page