top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tredje söndagen i fastan (Oculi) - årgång 1


 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 3 mars 2024 kl 11:00 >>LIVE SÄNDINGAR<<.


TEMA

Jesus och ondskan

Första årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Jes 59:14:17 14 Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, för sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram. 15 Sanningen har försvunnit, och den som undviker det onda blir plundrad.

Detta såg Herren, och han var missnöjd med att det inte fanns någon rättvisa. 16 Han såg att ingen steg fram, han var förundrad över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet stödde honom. 17 Han klädde sig i rättfärdighet som pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som klädsel och svepte sig i lidelse som en mantel.

EPISTEL Ef 5:1-5

5 Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. 6 Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn. 7 Ha därför inget med dem att göra.

8 Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn, 9 för ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som gläder Herren. 11 Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

EVANGELIUM Luk 11:14-28 Jesus eller Beelsebul

14 En gång drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onda anden hade farit ut, talade den stumme och folk var förundrade. 15 Men några av dem sade: "Det är med hjälp av Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut andarna." 16 Andra ville pröva honom och begärde ett tecken från himlen av honom.

17 Men han visste vad de tänkte och sade till dem: "Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och hus faller på hus. 18 Om nu Satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det är med hjälp av Beelsebul jag driver ut de onda andarna. 19 Men om jag driver ut andarna med Beelsebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare. 20 Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er.

21 När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. 22 Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet. 23 Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar.


En ond andes återkomst

24 När en oren ande har farit ut ur en människa, går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. 25 När den kommer och finner det städat och snyggt, 26 går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början."

27 När Jesus sade detta ropade en kvinna i folkskaran: "Saligt är det moderliv som burit dig och de bröst du har diat!" 28 Han sade: "Säg hellre: Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det."

Tredje årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
5 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page