top of page
  • Skribentens bildAdmin

Tredje söndagen i fastan (Oculi) - årgång 2


 

Högmässan, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 20 mars 2022 kl 11:00


TEMA

Jesus och ondskan

Andra årgångens läsningGAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Sak 3:1-5

Nya kläder för översteprästen

Sedan lät han mig se översteprästen Josua stå inför Herrens ängel, och Satan[b] stod vid hans högra sida för att anklaga honom. 2 Men Herren sade till Satan: ”Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Är inte denne en brand ryckt ur elden?”


3 Josua var klädd i orena kläder där han stod inför ängeln. 4 Och ängeln sade till dem som stod inför honom: ”Ta av honom de orena kläderna.” Sedan sade han till Josua: ”Se, jag har tagit din missgärning från dig, och jag ska klä dig i högtidskläder.” 5 Då sade jag: ”Sätt en ren turban på hans huvud.” Och de satte en ren turban på hans huvud och tog på honom kläderna medan Herrens ängel stod där.


EPISTELTEXT

2 Kor 12:7-10

7 Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. 8 Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig, 9 men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet."


Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. 10 Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.


EVANGELIETEXT

Luk 4:31-37

Jesus i Kapernaum

31 Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. 32 De var överväldigade av hans undervisning, eftersom hans ord hade makt.


33 I synagogan fanns en man med en oren ande, och han skrek högt: 34 "Sluta! Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!" 35 Då talade Jesus strängt till anden: "Tig! Far ut ur honom!" Anden kastade omkull mannen mitt ibland dem och for ut ur honom utan att skada honom. 36 Alla greps av bävan och sade till varandra: "Vad är det med hans ord? Med makt och myndighet befaller han de orena andarna och de far ut." 37 Och ryktet om honom gick ut överallt i området.


PSALTARPSALM Psalm 40:10-18

10 Jag förkunnar glädjebudet

om rättfärdighet

i den stora församlingen,

jag sluter inte mina läppar.

Du, Herre, vet det.

11 Jag döljer inte din rättfärdighet

i mitt hjärta,

jag talar om din trofasthet

och din frälsning.

Jag gömmer inte

din nåd och din sanning

för den stora församlingen.


12 Du, Herre, tar inte

din barmhärtighet ifrån mig.

Din nåd och din sanning

ska alltid bevara mig,

13 för jag är omgiven av

otaliga onda ting.

Mina synder har hunnit ifatt mig,

jag orkar inte se dem.

De är fler än håren på mitt huvud.

Mitt mod sviker mig.


14 Var nådig, Herre, och rädda mig!

Herre, skynda till min hjälp!

15 Låt alla som vill ta mitt liv

möta skam och vanära,

låt dem som önskar mig ont

vika tillbaka och skämmas.

16 Låt dem häpna av skam,

de som säger till mig:

"Haha, haha!"

17 Låt alla som söker dig

få jubla och glädjas i dig,

låt dem som älskar din frälsning

alltid säga: "Herren är stor!"


18 Jag är betryckt och fattig,

men Herren tänker på mig.

Du är min hjälp och befriare.

Min Gud, dröj inte!

14 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page