top of page
  • Skribentens bildAdmin

Trettondedag jul (Epifania) - årgång 3
 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 6 januari 2023 kl 11:00.


TEMA

Herrens härlighet

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 60: 1-6

Sions kommande härlighet

60 Stå upp, stråla,

för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker ska täcka jorden och töcken folken, men över dig ska Herren gå upp, hans härlighet ska uppenbaras över dig. 3 Hednafolk ska vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

4 Lyft din blick och se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran, dina döttrar bärs fram på armen. 5 Då ska du se det och stråla av fröjd, ditt hjärta ska bäva och vidga sig, för havets rikedomar ska föras till dig, folkens skatter ska tillfalla dig. 6 Skaror av kameler ska täcka dig, unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba kommer de alla, de bär guld och rökelse och förkunnar Herrens lov.

EPISTEL

Ef 3: 2-3,5-6

2 Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, 3 hur jag genom en uppenbarelse fick lära känna den hemlighet som jag redan i korthet har beskrivit.

5 I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu har uppenbarats genom Anden för hans heliga apostlar och profeter: 6 att hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet.EVANGELIUM

Luk 11: 29-33

Jonas tecken


29 När folk strömmade till, började Jesus tala: "Det här släktet är ett ont släkte. Det söker ett tecken, men det ska inte få något annat än Jonas tecken. 30 Så som Jona var ett tecken för folket i Nineve, så ska Människosonen vara det för det här släktet.


31 Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet, och här är något som är större än Salomo. 32 Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvände sig vid Jonas predikan, och här är något som är större än Jona.

Ögat är kroppens lampa


33 Ingen tänder ett ljus och sätter det i skymundan eller under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att de som kommer in får se ljuset.


Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm5 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page