top of page
  • Skribentens bildAdmin

Trettondedag jul (Epifania) - årgång 2
TEMA

Herrens härlighet

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 60: 1-6

Sions kommande härlighet

Stå upp, stråla,

för ditt ljus kommer

och Herrens härlighet

går upp över dig.

2 Se, mörker ska täcka jorden

och töcken folken,

men över dig ska Herren gå upp,

hans härlighet ska uppenbaras

över dig.

3 Hednafolk ska vandra i ditt ljus

och kungar i glansen

som går upp över dig.


4 Lyft din blick och se dig omkring:

Alla samlas och kommer till dig.

Dina söner kommer från fjärran,

dina döttrar bärs fram på armen.

5 Då ska du se det

och stråla av fröjd,

ditt hjärta ska bäva och vidga sig,

för havets rikedomar

ska föras till dig,

folkens skatter ska tillfalla dig.

6 Skaror av kameler ska täcka dig,

unga kameler

från Midjan och Efa.

Från Saba[b] kommer de alla,

de bär guld och rökelse

och förkunnar Herrens lov.


EPISTEL

2 Kor 4: 3-6

3 Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.


EVANGELIUM

Joh 8: 12

Jesus är världens ljus

12 Jesus talade till dem igen och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."PSALTARPSALM

Psalm 72: 10-19

10 Kungar från Tarshish

och kustländerna

ska komma med tribut,

kungar från Saba och Seba[a]

ska bära fram gåvor.

11 Alla kungar ska falla ner för honom,

alla folk ska tjäna honom.


12 Ja, han ska rädda den fattige

som ropar

och den förtryckte

som ingen hjälpare har.

13 Han ska vara mild

mot den svage och fattige

och frälsa de fattigas själar,

14 han ska befria deras själ

från förtryck och våld.

Deras blod är dyrbart i hans ögon.


15 Må han leva och få guld från Saba,

må man ständigt be för honom

och välsigna honom dagen lång.

16 Må säden växa rikt i landet,

ända upp till bergens toppar.

Må dess frukt vaja

som Libanons skogar

och städernas folk blomstra

som markens örter.

17 Må hans namn leva för evigt,

må hans namn blomstra

så länge solen skiner.

I honom ska man välsigna sig,

alla hednafolk

ska prisa honom salig.


18 Välsignad är Herren Gud,

Israels Gud som ensam gör under!

19 Välsignat är hans härliga namn

för evigt.

Må hans ära fylla hela jorden!

Amen, amen.

6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page