Sönd. f. Domssöndagen 2020

Predikan av Patrik Toräng på söndagen före Domssöndagen 2020 årgång 3. Sankt Matteus Församling i Helsingborg

Sönd. f. Domssöndagen 2020Patrik Toräng
00:00 / 01:04

Inspelat den :