top of page

Sönd. f. pingst.

Predikan av Andreas Karlgren på söndagen före Pingst 2020 årgång 3. Sankt Matteus Församling i Helsingborg

Sönd. f. pingst.Andreas Karlgren
00:00 / 26:26

Inspelat den : 

bottom of page