top of page

Kalenderhändelser (uppdaterade 7/4 23)

S:t Markus (Biskopsg. 10 Lund) - S:t Matteus (Bruksg. 27 Helsingborg)

Hm = Högmässa (med nattvard); Hmg = Högmässogudstjänst (ej nattvard)

Tjänstgörande präster: J-EA; Jan-Erik Appell; LA bp Lars Artman; AK Andreas Karlgren; ML Mattias Lindström; ÅM Åke Malander; PT Patrik Toräng

S:t Markus församling i Lund (Biskopsgatan 10)

7 april Långfredag kl.11: Gudstjänst (PT)

9 april Påskdagen kl.11: Högmässa (AK)

16 april 2:a sön i påsktiden kl.11: Gudstjänst PT

följt av föredraget "I världen men inte av världen - Utmaningar och möjligheter som kristen idag." av Henrik Andersson, lärare vid Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG)

 

23 april 3.e sön i påsktiden kl.11: Högmässa (PT). Predikan prästkandidat Leonard Simson,

30 april 4:e sön i påsktiden kl.11: Gudstjänst PT. Bön före gtj.10.30

Tisdag 2 maj Bibelstudium: Romarbrevet kap 9-11

kl.19 IOGT, Bantorget 5

 

S:t Matteus församling (Bruksg. 27, Helsingborg)

9 april Påskdagen kl.15: Högmässa (AK)

Ons 12 april kl.18: samling i offentlig lokal för församlingens herrar i Hbg. Kontakta Andreas för mer info.

23 april 3.e sön i påsktiden kl.15: Högmässa (PT). Predikan prästkandidat Leonard Simson,

 

Onsdag 26 april kl.19. Ev. bibelstudium. Kontakta PT för mer info.

 

S:t Johannes församling, Missionshuset i Yxenhult

6 april Skärtorsdag kl.19: Nattvardsgudstjänst, kh Åke Malander

7 april Långfredag kl.10: Gudstjänst, ÅM

9 april Påskdagen kl.10: Högmässa, ÅM

Se: www.stjohyxenhult.se

Lutherstiftelsens gudstjänstgemenskap på Österlen

23 april 3.e sön i påsktiden kl.15. Högmässa kh.em. Jan-Erik Appell

bottom of page