top of page

S:t Markus - Lutherstiftelsen Österlen

Kalenderhändelser (uppdaterade 3/12 23)

Hm = Högmässa (med nattvard); Hmg = Högmässogudstjänst (ej nattvard)

Tjänstgörande präster: J-EA; Jan-Erik Appell; LA bp Lars Artman; AK Andreas Karlgren; PT Patrik Toräng

S:t Markus församling i Lund (Biskopsgatan 10). Kl 11 om inget annat anges

10/12 (2:a i advent):  Hmg PT

Tisdagen 12 december kl.19 i IOGT:s lokaler, Bantorget: bibelstudium: Efesierbrevet. 

Går att följa via länk. Anmälan senast måndag 11/12 kl.12 till patrik.torang@gmail.com; 070 615 11 61.

17/12 (3:e i advent): Hm PT. Före gudstjänst: frukost 10.15 och bön 10.30.

26/12 (Annandag jul): Gtj PT

7/1 (1 sön e trett.d.): Hm J-EA

Lutherstiftelsens gudstjänstgemenskap på Österlen: Ravlunda skola

10 december (2 i advent) kl.15: Hm (PT). Adventsfika

7 januari 2024 (1 e trett.d.) Kl.15: Hm (J-EA)

bottom of page