top of page

S:t Markus - Lutherstiftelsen Österlen

Kalenderhändelser (uppdaterade 1/4 2024)

Hm = Högmässa (med nattvard); gtj = Högmässogudstjänst (ej nattvard)

Tjänstgörande präster: J-EA; Jan-Erik Appell; LA bp Lars Artman; AK Andreas Karlgren; PT Patrik Toräng

S:t Markus församling i Lund (Biskopsgatan 10). Kl 11 om inget annat anges

7/4 (2:a i påsktiden) gtj PT; kyrkfrukost 10.15 och bön 10.30.

14/4 (3.e i påsktiden) gtj LA.

21/4 (4 i påsktiden) hm PT

28/4 (5 i påsktiden) gtj PT

5/5 (Bönsöndagen) gtj AK

Lutherstiftelsens gudstjänstgemenskap på Österlen: Ravlunda skola

7/4 (2:a i påsktiden), gtj J-EA

28/4 (5:e i påsktiden), kyrkodag med anförande följt av förtäring och högmässa. Medtag kaffekorg.

Ämne för anförande: "Vikten av ett bibektroget gudstjänstfirande i en ond tid". PT

bottom of page