Kalenderhändelser (uppdaterade 21/11-22)

S:t Markus (Biskopsg. 10 Lund) - S:t Matteus (Bruksg. 27 Helsingborg)

Sön 13/11 (Sön f domssöndagen): Gudstjänst S:t Markus kl.11: LA. Rådslag. 

Tis 15/11 kl.19: Bibelstudium i IOGT:s lokaler på Bantorget 5 i Lund: Romarbrevet kap 3-5. Går att följa via länk.

Anmälan: patrik.torang@gmail.com

Sön 20/11 (Domssöndagen): Högmässa S:t Markus kl.11: AK; Högmässa S:t Matteus kl.15: ML;

Högmässa i Ravlunda g:a skola kl. 15: JEA

Sön 27/11 (1 i advent): Gudstjänst S:t Markus i IOGT:s lokaler, Bantorget 5 (Lund) kl.11: PT Adventssamling.

Ons 30/11 kl.19: Bibelstudium i Jonstorp, Kärrsnäppevägen 11: "Hur Bibeln blev Bibel- Nya Testamentets tillkomsthistoria. PT.

Anmälan till patrik.torang@gmail.com.

Lör 3/12: Ungdomssamling heldag på Gratia Dei, Kristianstad.

Andakt och undervisning på förmiddagen följt av en liten utflykt i närområdet och samtal på eftermiddagen.

Vi inleder kl.09.30 med fika och avslutar efter kvällsmåltid kl.17.30.

Till denna samling är all konfirmerad ungdom välkommen att delta! 

Tacksam för anmälan till mig, Simeon, Mattias eller Magnus senast söndagen den 27 november.

Sön 4/12 (2 i advent): Gudstjänst S:t Markus kl.11: AK; Högmässa S:t Matteus kl.15. AK

Tis 6/12: Bibelstudium i IOGT:s lokaler på Bantorget 5 i Lund: Romarbrevet kap 6-8. Går att följa via länk.

Anmälan: patrik.torang@gmail.com

Sön 11/12 (3 i advent): Högmässa S:t Markus kl.11 PT; Gudstjänst i Ravlunda g:a skola kl. 15: PT

Sön 18/12 (4 i advent): Högmässogtj. S:t Markus kl.11 PT; Högmässa S:t Matteus (familjegtj) kl.15 följt av adventsfika. ML

26/12 (Annandag jul): Gudstjänst S:t Markus kl.11: JEA

--------

S:t Markus församling i Lund: Bön före gudstjänst kl.10.30: söndag 16/10; lördag 5/11; söndag 11/12

S:t Matteus församling, Helsingborg: Bön före gudstjänst 14.30 i rummet till vänster; Katekesförklaring första gudstjänsttillfället varje månad ca kl.14.10 i serveringslokalerna

S:t Johannes församling i Yxenhult (ELBK): Se: www.stjohyxenhult.se

 

JEA; Jan-Erik Appell; LA bp Lars Artman; AK Andreas Karlgren; ML Mattias Lindström; PT Patrik Toräng