top of page

S:t Markus - Lutherstiftelsen Österlen

Kalenderhändelser (uppdaterade 21/6 2024)

Hm = Högmässa (med nattvard); gtj = Högmässogudstjänst (ej nattvard)

Tjänstgörande präster: J-EA; Jan-Erik Appell; LA bp Lars Artman; AK Andreas Karlgren; PT Patrik Toräng

S:t Markus församling i Lund. Gudstjänster kl. 11 på Biskopsgatan 10 om inget annat anges.

Midsommarhelgen 22-23/6: Hänvisas till Kyrkliga Förbundets läger på Hjortsbergagården (nära Alvesta).

Hjortsberga kyrka kl.10: Midsommardagen 22/6: Hm VDM Gabriel Skilling;

Den Helige Johannes döparens dag 23/6: Gtj kh Niclas Olsson.

30/6 (Apostladagen) gtj LA

7/7 (6 e tref) hm PT

14/7 (7 e tref): Hänvisas till högmässa med S:t Matteus församling i Helsingborg kl.15 i EFS-kyrkan, Bruksgatan 27. Kh Mattias Lindström.

21/7 (8 e tref) hm JEA

28/7 (9 e tref): Hänvisas till gudstjänst på Strandhems missionsgård i Örkelljunga kl.10. Asbjörn Hjorthaug och Åke Malander. (ELBK:s sommarläger och 50-års jubileum).

4/8 (10 e tref) hm LA

11/8 (11 e tref) gtj AK

18/8 (12 e tref) gtj PT

25/8 (13 e tref) hm PT

1/9 (14 e tref) gtj PT. Uppstartsmöte

8/9 (15 e tref) gtj PT

Lutherstiftelsens gudstjänstgemenskap på Österlen: Ravlunda skola, kl.15

7/7 (6 e tref), gtj PT

4/8 (10 e tref), hm JEA

25/8 (13 e tref), gtj PT

bottom of page