OM SANKT MARKUS FÖRSAMLING

Sankt Markus församling firar sedan våren 2007 söndaglig gudstjänst på Skriftens och den evangelisk-lutherska bekännelsens grund i Svenska kyrkans andliga tradition. Sedan hösten 2009 är församlingen upptagen som koinonia i Missionsprovinsen i Sverige och Finland. 

Våra gudstjänster vänder sig till alla som längtar efter en sann och fördjupad gemenskap med den Treenige Guden. Vi följer ordningen för Svenska kyrkans gudstjänster, dess evangeliebok från 1983 och sjunger psalmer ur den Svenska psalmboken.

Till nattvardsbordet är envar välkommen som är döpt i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, har undervisats i den evangeliska kristna tron och som med församlingen bekänner Bibelns Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare.

VERKSAMHET
Föreningen S:t Markus församling i Lund och Lutherstiftelsen

S:t Markus församling understöds av Lutherstiftelsen i Göteborg.

Lutherstiftelsens ändamål är att stärka den lutherska  bekännelsens ställning i svenskkyrkligheten framförallt genom utbildning och fortbildning av Ordets förkunnare. Pg: 49 12 14-3. 

Föreningen St Markus församling i Lund ansvarar, jämte Lutherstiftelsen, för församlingens ekonomiska förvaltning. Bankkontonummer: 6759-445686928

Swish: 1230838060

MISSIONSPROVINSEN

Läs mer om Missionsprovinsen

Missionsprovinsen

Församlingens pastor står under tillsyn av biskop Bengt Ådahl och Lutherstiftelsens styrelse. Verksamheten diskuteras vid rådslag där envar som regelbundet övervarar gudstjänsterna är inbjuden att delta. Mellan rådslagen biträder styrelsen för Föreningen St Markus församling i Lund pastor i ledningen av församlingens verksamhet.

KONTAKT

Pastor loci

Patrik Toräng

patrik.torang@gmail.com

070 615 11 61

Vice Pastor

Andreas Karlgren

070 832 42 16

GUDTJÄNSTER

Lund

Biskopsgatan 10

Bantorget 5

Österlen

i Ravlunda g:a skola

INFO VIA E-POST
  • Grey Facebook Icon
  • Gray YouTube Ikon

”JESUS KRISTUS ÄR DENSAMME IGÅR OCH IDAG OCH I EVIGHET!” HEBRÉERBREVET 13:8

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now