Undervisning/samtal, troslära vt 2021.

 

Lördagen den 29 januari kl.16.00 anordnas samtal om/undervisning i den evangelisk-lutherska trosläran. Vi utgår från Martin Luthers Lilla katekes. 

 

Samlingen, som följs av flera, äger rum i

IOGT:s lokaler på Bantorget 5 i Lund.

Anmälan till undertecknad senast fredag.

Välkomna!

Patrik Toräng (pastor loci)

070 615 11 61; patrik.torang@gmail.com