Undervisning/samtal, troslära ht 2022.

Information om höstterminens samlingar

kommer i slutet av augusti.

Patrik Toräng (pastor loci)

070 615 11 61; patrik.torang@gmail.com