top of page

GUDSTJÄNSTER

SANKT MARKUS FÖRSAMLING
I LUND

       Gudstjänster med  S:t Markus församling i Lund

  2023-06-04 - 2023-09-24

Samtliga gudstjänster i Lund äger rum i EFS-kapellet, Biskopsgatan 10

och inleds kl.11.00 - om inget annat anges.

 hmg=högmässogudstjänst, ej nattvard; hm=högmässa m. nattvard.

AK - Andreas Karlgren; J-EA - Jan-Erik Appell; PT - Patrik Toräng; LA - biskop Lars Artman

 

 

29/10 (21 e tref) hmg PT

 

5/11 (Sön e Alla helgons d) hm AK

 

12/11 (23 e tref) hmg PT. Kyrkfrukost 10.15; Kl.10.30 bön före gudstjänst

 

19/11 (Sön f domsöndagen) hmg J-EA

 

26/11 (domsöndagen) hm AK.

 

3/12 (1 i advent) Familjegudstjänst AK. Adventssamvaro.

 

10/12 (2 i advent) hmg PT.

 

17/12 (3 i advent) hm PT. Kyrkfrukost 10.15; Kl.10.30 bön före gudstjänst

 

26/12 (Annandag jul) hmg PT

 

Under gudstjänsten anordnas ofta söndagsskola för barnen.

 

 

bottom of page