top of page

GUDSTJÄNSTER

SANKT MARKUS FÖRSAMLING
I LUND

       Gudstjänster med  S:t Markus församling i Lund

  2022-12-18 - 2023-06-18

Samtliga gudstjänster i Lund äger rum i EFS-kapellet, Biskopsgatan 10

och inleds kl.11.00 - om inget annat anges.

 hmg=högmässogudstjänst, ej nattvard; hm=högmässa m. nattvard.

AK - Andreas Karlgren; J-EA - Jan-Erik Appell; PT - Patrik Toräng; LA - biskop Lars Artman

 

 

18/12 (4 i advent) hmg: AK

 

26/12 (Annandag jul) hmg: J-EA

6/1 (Trettondedag jul) Gudstjänst PT. Därefter julspel (söndagsskolan) och julfest

 

8/1 (1 e trett.d.) hm AK

 

15/1 (2 e trett.d.) hmg J-EA

 

22/1 (3 e trett.d.) hmg PT

 

29/1 (4 e trett.d.) hm PT

 

5/2 (Kyndelsmässodagen) hmg PT

 

12/2 (Sexagesima) hm AK

 

19/2 (Fastlagssöndagen) hmg PT

 

26/2 (1 i fastan) hmg LA

 

5/3 (2 i fastan) hm PT

 

12/3 (3 i fastan) hmg AK

 

19/3 (Midfastosöndagen) hm PT

 

26/3 (Jungfru Marie bebådelsedag) hmg LA

 

2/4 (Palmsöndagen) hm JEA

 

7/4 (Långfredagen) hmg PT

 

9/4 (Påskdagen) hm AK

 

16/4 (2 i påsktiden ) hmg PT

 

23/4 (3 i påsktiden) hm PT

 

30/4 (4 i påsktiden) hmg PT

 

7/5 (5 i påsktiden) hm AK

 

14/5 (Bönsöndagen) hmg J-EA: Rådslag och årsmöte.

 

18/5 (Kristi himmelsfärds d) hmg LA

 

21/5 (Söndagen f pingst) hmg LA

 

28/5 (Pingstdagen) hm AK

 

4/6 (Heliga trefaldighets dag.) hmg LA

 

11/6 (1 e tref.) hm PT

 

18/6 (2 e tref.) hmg AK

 

Under gudstjänsten anordnas ofta söndagsskola för barnen.

 

 

bottom of page