GUDSTJÄNSTER

SANKT MARKUS FÖRSAMLING
I LUND

Gudstjänster med

S:t Markus församling i Lund

 2021-12-26 - 2022-06-28

                   Gudstjänster med  S:t Markus församling i Lund

2022-07-03 - 2022-12-26

Samtliga gudstjänster i Lund äger rum i EFS-kapellet, Biskopsgatan 10

och inleds kl.11.00 - om inget annat anges.

 hmg=högmässogudstjänst, ej nattvard; hm=högmässa m. nattvard.

  

3/7 (3 e tref) kl.15, VDM Mattias Linström. Högmässa med

S:t Matteus församling i EFS-kyrkan, Bruksg.27, Helsingborg.

 

10/7 (4 e tref) hm: bp.em. Lars Artman (LA)

 

17/7 (Apostladagen) kl.15, LA. Högmässa med

S:t Matteus församling i EFS-kyrkan, Bruksg. 27, Helsingborg.

 

24/7 (6 e tref) hm: kh.em. Jan-Erik Appell (J-EA)

 

31/7 (Kristi förklarings dag) hm: J-EA. Högmässa med

S:t Matteus församling i EFS-kyrkan, Bruksg. 27, Helsingborg.

 

7/8 (8 e tref) hm: pastor loci Patrik Toräng (PT)

 

14/8 (9 e tref) hmg: PT

21/8 (10 e tref) hm: distriktsledare, VDM Andreas Karlgren

 

28/8 (11 e tref) hmg: PT

 

4/9 (12 e tref) hmg: LA. Efter gtj.: «Uppstartsmöte».

 

11/9 (13 e tref) hm: AK

 

18/9 (14 e tref) hmg: PT

 

25/9 (15 e tref) hmg: PT

 

2/10 (Den helige Mikaels dag) hm: J-EA

 

9/10 (Tacksägelsedagen) hmg: PT

 

16/10 (18 e tref) hmg: PT

 

23/10 (19 e tref) hm: AK

 

30/10 (20 e tref) hmg: LA

 

5/11(Alla helgons dag) hmg: PT

 

6/11 (Sön e Alla helgons d) hm: J-EA

 

13/11 (Sönd f domssönd) hmg: LA

 

20/11 (Domssönd) hm: AK

 

27/11 (1 i advent) OBS! Bantorget 5 (IOGT) gtj.: PT Adventssamling.

 

4/12 (2 i advent) hmg: AK

 

11/12 (3 i advent) hm: PT

 

18/12 (4 i advent) hmg: PT

 

26/12 (Annandag jul) hmg: J-EA

 

Under gudstjänsten anordnas ofta söndagsskola för barnen.