GUDSTJÄNSTER

SANKT MARKUS FÖRSAMLING
I LUND

Gudstjänster med

S:t Markus församling i Lund

 2021-12-26 - 2022-06-28

                   

Gudstjänster med  S:t Markus församling i Lund

2021-12-26 - 2022-06-28

Samtliga gudstjänster i Lund äger rum i EFS-kapellet, Biskopsgatan 10

och inleds kl.11.00 - om inget annat anges.

26/12 (Annandag jul)

Bantorget 5,

högmässogtj. P Toräng

 

6/1 (Trettonded.)

högmässa, P Toräng

 

9/1 (1 e trett.d.)

högmässogtj., P Toräng

 

16/1 (2 e trett.d.)

högmässogtj., J-E Appell

 

23/1 (3 e trett.d.)

högmässa, A Karlgren

 

30/1 (4 e trett.d.)

högmässogtj., P Toräng

 

6/2 (Kyndelsmässod.)

högmässogtj, bp. L Artman

 

13/2 (Septuagesima)

högmässa, A Karlgren

 

20/2 (Sexagesima)

högmässogtj., J-E Appell

 

27/2 (Fastlagssönd.)

högmässa, P Toräng

 

6/3 (1:a i fastan)

högmässogtj., A Karlgren

 

13/3 (2:a i fastan)

högmässogtj., P Toräng

 

20/3 (3:e i fastan)

högmässa, P Toräng

27/3 (Jungfru Marie beb.d.)

högmässogtj., P Toräng

 

3/4 (5:e i fastan)

högmässogtj., P Toräng

 

10/4 (Palmsöndagen)

högmässa, bp. L Artman

 

15/4 (Långfredagen)

gudstjänst, bp. L Artman

 

17/4 (Påskdagen)

högmässa, J-E Appell

 

24/4 (2:a i påsktiden)

högmässogtj, P Toräng

 

1/5 (3:e i påsktiden)

högmässgtj., P Toräng.

 

8/5 (4:e i påsktiden)

högmässa, P Toräng

 

15/5 (5:e i påsktiden)

högmässogtj, P Toräng

 

22/5 (Bönsönd.)

högmässogtj., A Karlgren

 

26/5 (Kristi himmelfärds d)

högmässogtj., bp. L. Artman

.

29/5 (Sönd. f. pingst) 

högmässogtj., J-E Appell

 

Lördagen 4/6: Konfirmationsgtj.,

EFS-kyrkan, Bruksg. 27 i Helsingborg,

P Toräng, Simeon Appell m.fl.

 

5/6 (Pingstdagen)

högmässa, A Karlgren

 

12/6 (Hel.tref.d.)

högmässogtj, Toräng

 

19/6 (1 e tref.)

högmässogtj, Toräng

 

Under gudstjänsten anordnas i regel söndagsskola för barnen.