• Admin


TEMA


Jesus skapar tro


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

1 Kung 8: 41-43

Salomo sade vid tempelinvigningen: "Också om en främling, en som inte är av ditt folk Israel, kommer från något land långt borta, för ditt namns skull - ty man skall också där höra talas om ditt stora namn och din starka hand och din uträckta arm - ja, om han kommer och ber, vänd mot detta hus, må du då höra det i himlen där du bor och göra allt vad främlingen ropar till dig om. Så skall alla folk på jorden lära känna ditt namn och frukta dig, såsom ditt folk Israel gör, och förstå att detta hus, som jag har byggt, är uppkallat efter ditt namn".


EPISTEL

Rom 1: 16-17

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.


EVANGELIUM

Matt 8: 5-13

Då Jesus var på väg in i Kapernaum, kom en officer fram och bad honom: "Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor." Jesus frågade honom: "Skall då jag komma och bota honom?" Officeren svarade: "Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en: Gå, så går han, och till en annan: Kom, så kommer han, och till min tjänare: Gör det här, så gör han det." När Jesus hörde det, blev han förvånad och sade till dem som följde honom: "Amen säger jag er: I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er: Många skall komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn skall kastas ut i mörkret utanför. Där skall man gråta och skära tänder." Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk.


PSALTARPSALM

Psalm 36: 6-11

Herre, upp i himlen räcker din nåd,

din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg,

dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar du, Herre. Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. De mättas av de rika gåvorna i ditt hus,

av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa,

i ditt ljus ser vi ljus.

Låt din nåd förbli över dem som känner dig

och din rättfärdighet över de rättsinniga.  • AdminTEMA


Jesus visar sin härlighet


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Mos 33: 18-23

Mose sade: "Låt mig få se din härlighet." Han svarade: "Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet ' Herren ' inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva." Därefter sade Herren: "Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag skall låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. Sedan skall jag ta bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se."


EPISTEL

Ef 1:7-14

I Jesus Kristus är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han hade fattat i Kristus, den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut, för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.


EVANGELIUM

Joh 2: 1-11

På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. När vinet tog slut sade Jesu mor till honom: "De har inget vin." Jesus svarade: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit." Hans mor sade till tjänarna: "Gör vad han än säger till er."

Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sade: "Fyll krukorna med vatten!" Och de fyllde dem ända till brädden. Sedan sade han: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde det. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sade: "Varenda människa sätter först fram det goda vinet, och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända till nu."

Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.


PSALTARPSALM

Psalm 19: 2-7

Himlarna vittnar om Guds härlighet,

himlavalvet förkunnar hans händers verk.

Den ena dagen talar om det för den andra,

den ena natten kungör det för den andra,

utan tal och utan ord,

deras röst hörs inte.

De når ut över hela jorden,

deras ord når till världens ände.

Åt solen har han gjort en hydda i dem,

den är som en brudgum som går ut ur sin kammare,

den gläder sig som en hjälte att löpa sin bana.

Den går upp vid himlens ena ände

och går sin kretsgång till den andra.

Ingenting undgår dess hetta.
4 visningar0 kommentarer

Uppdaterad: för 7 dagar sedan
TEMA


Jesu dop


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 42:1-7

Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken. Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna. Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten. Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning.

Så säger Gud, Herren, han som har skapat himlen och spänt ut den, han som har utbrett jorden med allt som växer där, han som har givit liv åt folket som bor där och ande åt dem som vandrar på den.

Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet, jag skall hålla dig i handen. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, för att du skall öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker.


EPISTEL

Kol 1: 15-19

Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom


EVANGELIUM

Matt 3:13-17

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sade: "Det är jag som behöver döpas av dig, och du kommer till mig." Jesus svarade honom: "Låt det ske nu. Ty så bör vi uppfylla all rättfärdighet." Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje."


PSALTARPSALM

Psalm 89: 20-29

På den tiden talade du i en syn

till dina fromma och sade:

"Jag har lagt hjälp i en hjältes hand,

jag har upphöjt en yngling ur folket.

Jag har funnit min tjänare David

och smort honom med min heliga olja.

Min hand skall uppehålla honom,

min arm skall styrka honom.

Ingen fiende har något att fordra av honom,

ingen orättfärdig skall förtrycka honom.

Jag skall krossa hans ovänner framför honom,

jag skall slå ner dem som hatar honom.

Min trofasthet och min nåd skall vara med honom,

i mitt namn skall hans horn bli upphöjt.

Jag skall lägga havet under hans hand,

strömmarna under hans högra hand.

Han skall ropa till mig: "Du är min Fader,

min Gud och min frälsnings klippa!"

Jag skall göra honom till den förstfödde,

till den högste bland kungarna på jorden.

Jag skall bevara min nåd åt honom för evigt,

mitt förbund med honom skall stå fast.


KONTAKT

Pastor loci

Patrik Toräng

patrik.torang@gmail.com

070 615 11 61

Vice Pastor

Andreas Karlgren

070 832 42 16

GUDTJÄNSTER

Lund

Biskopsgatan 10

Bantorget 5

Österlen

i Ravlunda g:a skola

INFO VIA E-POST
  • Grey Facebook Icon
  • Gray YouTube Ikon

”JESUS KRISTUS ÄR DENSAMME IGÅR OCH IDAG OCH I EVIGHET!” HEBRÉERBREVET 13:8

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now