• Admin

 

Högmässan, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 4 december 2022 kl 11:00.


TEMA

Rikets som kommer

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 23:19-20

19 Se, Herrens stormvind bryter fram,

        full av vrede, en virvlande storm!

    Den virvlar ner

        över de ogudaktigas huvuden.

20 Herrens vrede

        ska inte vända tillbaka

    förrän han har utfört och fullbordat

        sitt hjärtas tankar.

    I den yttersta tiden

        ska ni inse och förstå det.

EPISTEL

Jak 5:7-10

I väntan på Herrens ankomst


7 Ha därför tålamod, bröder, tills Herren kommer. Se hur bonden tåligt väntar på jordens dyrbara skörd tills den fått höstregn och vårregn. 8 Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära. 9 Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren.


10 Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att lida och vara tåliga.


EVANGELIUM

Luk 17:20-30

Guds rikes ankomst


20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er."


22 Till lärjungarna sade han: "Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. 23 Man ska säga till er: Se, där är han! eller: Här är han. Men gå inte dit och följ inte med. 24 För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag. 25 Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet.


26 Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. 27 Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. 28 På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, 29 men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. 30 På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig.


Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm

10 visningar0 kommentarer
  • Admin

 

TEMA

Ett nådens år

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Sak 9:9-10

Sions kung kommer

9 Fröjda dig stort, dotter Sion!

        Jubla, dotter Jerusalem!

    Se, din kung kommer till dig,

        rättfärdig och segerrik är han.

    Han kommer ödmjuk,

        ridande på en åsna,

            på en åsninnas föl.

10 Jag ska ta bort vagnar ur Efraim

        och hästar ur Jerusalem.

    Stridens bågar ska bort,

        och han ska tala frid

            till hednafolken.

    Hans välde ska nå från hav till hav,

        och från floden till jordens ändar.

EPISTEL

Upp 5:1-5

Bokrullen med de sju sigillen


1 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: "Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?" 3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. 4 Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den.


5 Men en av de äldste sade till mig: "Gråt inte! Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess sju sigill."


EVANGELIUM

Luk 4:16-22

16 Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17 och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen, fann han stället där det står skrivet:

18 Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren.

20 Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21 Då började han tala till dem: "I dag har det här stället i Skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." 22 Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade: "Är det inte Josefs son?"


Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm3 visningar0 kommentarer
  • Admin

 

Högmässan, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 20 november 2022 kl 11:00.


TEMA

Kristi återkomst

Andra årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Jes 65:17-19 Det nya Jerusalem


17 Se, jag skapar nya himlar

och en ny jord,

och man ska inte mer minnas

det förgångna eller tänka på det.

18 Nej, fröjda er och jubla för evigt

över det som jag skapar!

För se, jag skapar Jerusalem till jubel

och dess folk till fröjd.

19 Jag ska jubla över Jerusalem,

fröjda mig över mitt folk.

Där ska inte mer höras

gråt eller klagan. EPISTEL 2 Petr 3:8-13

8 Men en sak får ni inte glömma, mina älskade: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till.


11 När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva 12 medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta! 13 Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.


EVANGELIUM Matt 13:47-50 Liknelsen om fisknätet


47 Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. 48 När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. 49 Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga 50 och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder.

Första årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm3 visningar0 kommentarer