top of page
  • Skribentens bildAdmin

 

Gudstjänsten, som leds av distriktsledare VDM Andreas Karlgren kommer att sändas live söndagen den 24 september 2023 kl 11:00. >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Döden och Livet

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 51:12-16

17 Se, den bittra plågan blev till nytta för mig. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, för du har kastat alla mina synder bakom din rygg. 18 Dödsriket tackar dig inte, döden prisar dig inte. De som far ner i graven hoppas inte på din trofasthet. 19 Den som lever, den som lever tackar dig, så som jag gör i dag. En far gör din trofasthet känd för barnen. 20 Herren ska frälsa mig, och vi ska spela mina sånger i alla våra livsdagar i Herrens hus.

EPISTEL

Fil 1:20-26

20 Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. 21 För mig är livet Kristus och döden en vinst.

22 Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. 23 Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket bättre. 24 Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. 25 Det är jag övertygad om, och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. 26 När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje[a] i Kristus Jesus för min skull.


EVANGELIUM

Matt 9:18-26

Jesus uppväcker Jairus dotter


18 Medan Jesus talade till dem, kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: "Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen." 19 Då reste sig Jesus och följde med honom, tillsammans med sina lärjungar.


20 Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, 21 för hon tänkte: "Om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk." 22 Jesus vände sig om och såg henne, och han sade: "Var lugn, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från den stunden var kvinnan frisk.


23 När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran, 24 sade han: "Gå härifrån! Flickan är inte död. Hon sover." Då hånskrattade de åt honom. 25 Men när folket hade skickats ut gick han in och tog flickans hand, och hon reste sig. 26 Och ryktet om detta gick ut i hela det området.

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
5 visningar0 kommentarer

 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 17 september 2023 kl 11:00. >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Ett är nödvändigt

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Mos 32:1-4,30-35

Inbjudan till dem som törstar

När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: ”Kom och gör oss en gud, som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte.” 2 Då sade Aron till dem: ”Ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig.”

3 Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. 4 Han tog emot guldet och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten kalv. Och de sade: ”Här är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.” 30 Nästa dag sade Mose till folket: ”Ni har begått en stor synd. Jag ska nu stiga upp till Herren. Kanske jag kan bringa försoning för er synd.” 31 Mose gick tillbaka till Herren och sade: ”O, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. 32 Men förlåt dem nu deras synd. Om inte, så utplåna mig ur boken som du skriver i.”

33 Men Herren svarade Mose: ”Den som har syndat mot mig, honom ska jag utplåna ur min bok. 34 Gå nu och för folket dit jag har sagt dig. Se, min ängel ska gå framför dig. Men när dagen för min straffdom kommer ska jag straffa dem för deras synd.”

35 Och Herren slog folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde.


EPISTEL

1 Tim 6:7-10,17-19

7 Vi har ju inte fört något med oss in i världen, och inte heller kan vi ta med oss något härifrån. 8 Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det.

9 De som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. 10 Kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har vissa kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

17 Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. 18 Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig. 19 Då samlar de åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.


EVANGELIUM

Matt 6:19-23

Skatter i himlen

19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.


Ögat är kroppens lampa

22 Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. 23 Men om ditt öga är sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
4 visningar0 kommentarer

 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 10 september 2023 kl 11:00. >> LIVE SÄNDNINGAR <<


TEMA

Enheten i Kristus

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Mos 19:3-8

3 och Mose steg upp till Gud.

Då ropade Herren till honom uppifrån berget: ”Så ska du säga till Jakobs hus, så ska du förkunna för Israels barn: 4 Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. 5 Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. 6 Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn.”

7 När Mose återvände kallade han samman de äldste bland folket och lade fram för dem allt som Herren hade befallt honom. 8 Allt folket svarade med en mun: ”Allt som Herren har sagt vill vi göra.” Mose gick då tillbaka till Herren med folkets svar.

EPISTEL

1 Kor 1:10-13

Splittring i församlingen

10 I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. 11 Av Chloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. 12 Vad jag menar är att ni var och en säger: "Jag håller mig till Paulus" eller "Jag håller mig till Apollos" eller "Jag håller mig till Kefas" eller "Jag håller mig till Kristus". 13 Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta?


EVANGELIUM

Joh 11:49-52

49 En av dem, Kaifas som var överstepräst det året, sade till dem: "Ni förstår ingenting. 50 Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör för folket än att hela folket går under?"


51 Detta sade han inte av sig själv, utan som överstepräst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket, 52 och inte bara för folket utan också för att samla och förena Guds skingrade barn.

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
4 visningar0 kommentarer
bottom of page