• Admin

TEMA

Jesus visar sin härlighet

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 17: 12-14

12 En härlighetens tron,

en urgammal höjd

är vår helgedoms plats.

13 Herren är Israels hopp.

Alla som överger dig

kommer på skam.

De som avfaller från mig

ska bli skrivna på marken.

De har övergett Herren,

källan med det levande vattnet.


Jeremias bön om frälsning

14 Hela mig, Herre, så blir jag helad.

Fräls mig, så blir jag frälst,

för du är min lovsång.


EPISTEL

Upp 22: 16-17

16 Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan."


17 Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det ska säga: "Kom!" Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten.


EVANGELIUM

Joh 4: 5-26

5 och han kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. 6 Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen.


7 Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Ge mig lite att dricka." 8 Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. 9 Den samariska kvinnan sade till honom: "Hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka?" Judarna umgås nämligen inte med samarierna.


10 Jesus svarade henne: "Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig: Ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom, och han hade gett dig levande vatten." 11 Hon sade: "Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? 12 Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap."


13 Jesus svarade henne: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. 14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv." 15 Kvinnan sade till honom: "Herre, ge mig det vattnet, så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten."


16 Han sade: "Gå och hämta din man och kom hit." 17 Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sade: "Det stämmer som du säger att du inte har någon man. 18 Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant."


19 Kvinnan sade: "Herre, jag förstår att du är en profet. 20 Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem." 21 Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." 25 Kvinnan sade till honom: "Jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss." 26 Jesus sade till henne: "Det Är Jag, den som talar med dig."


PSALTARPSALM

Psalm 19: 2-7

2 Himlarna vittnar

om Guds härlighet,

himlavalvet förkunnar

hans händers verk.

3 Dag berättar för dag,

natt ger kunskap till natt,

4 utan tal och utan ord,

utan att man hör deras röst.

5 Deras röst når ut över hela jorden,

deras ord till världens ände.


I himlen har han gjort

en hydda åt solen.

6 Den liknar en brudgum

som kommer ut ur sin kammare,

den jublar som en hjälte

över att löpa sin bana.

7 Vid himlens ena ände går den upp

och följer sitt kretslopp

till den andra.

Ingenting är dolt för dess hetta.1 visning0 kommentarer
TEMA

Jesu dop

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 42: 1-7

Herrens tjänare

Se, min tjänare som jag stöder,

min utvalde som min själ

glädjer sig över.

Jag har sänt min Ande

över honom.

Han ska utbreda rätten

bland hednafolken.[a]

2 Han ska inte skria eller ropa,

inte låta sin röst höras på gatorna.

3 Ett brutet strå

ska han inte krossa,

en tynande veke

ska han inte släcka.

Han ska i trofasthet utbreda rätten.

4 Han ska inte försvagas

eller brytas ner

förrän han har grundat rätten

på jorden.

Havsländerna väntar

på hans undervisning.


5 Så säger Gud,

Herren som har skapat himlen

och spänt ut den,

han som har brett ut jorden

med allt som växer där,

han som har gett liv åt folket

som bor där

och ande åt dem som vandrar

på den.

6 Jag, Herren,

har kallat dig i rättfärdighet.

Jag ska hålla dig i handen,

jag ska bevara dig

och göra dig till ett förbund

för folket,

till ett ljus för hednafolken,[b]

7 för att du ska öppna blinda ögon

och föra fångar ut ur fängelset,

ur fångenskapen

dem som sitter i mörker.


EPISTEL

1 Petr 3: 18-22

Dopet och det nya livet

18 Så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levandegjord genom Anden. 19 I Anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset, 20 för dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta själar, frälsta genom vattnet.


21 Efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse, 22 han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, furstar och makter blivit underställda honom.


EVANGELIUM

Luk 3: 15-17, 21-22

15 Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. 16 Johannes svarade dem allesammans: "Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. 17 Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar."


Jesu dop

21 När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen 22 och den helige Ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst: "Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje."


PSALTARPSALM

Psalm 89: 20-29

20 Du talade en gång i en syn

till dina trogna och sade:

"Jag har sänt hjälp

genom en hjälte,

jag har upphöjt en yngling

ur folket.

21 Jag har funnit min tjänare David

och smort honom

med min heliga olja.

22 Min hand ska stödja honom,

min arm ska styrka honom.

23 Ingen fiende ska plundra honom,

ingen orättfärdig

ska förtrycka honom.

24 Jag ska krossa hans fiender

framför honom

och slå ner dem

som hatar honom.


25 Min trofasthet och nåd

ska vara med honom,

i mitt namn ska hans horn

bli upphöjt.

26 Jag ska lägga havet

under hans hand,

floderna under hans högra hand.

27 Han ska ropa till mig:

"Du är min Far, min Gud

och min frälsnings klippa!"

28 Jag ska göra honom

till den förstfödde,

till den högste

bland kungarna på jorden.

29 Jag ska bevara min nåd

mot honom för evigt,

mitt förbund med honom

ska stå fast.

4 visningar0 kommentarerTEMA

Herrens härlighet

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 60: 1-6

Sions kommande härlighet

Stå upp, stråla,

för ditt ljus kommer

och Herrens härlighet

går upp över dig.

2 Se, mörker ska täcka jorden

och töcken folken,

men över dig ska Herren gå upp,

hans härlighet ska uppenbaras

över dig.

3 Hednafolk ska vandra i ditt ljus

och kungar i glansen

som går upp över dig.


4 Lyft din blick och se dig omkring:

Alla samlas och kommer till dig.

Dina söner kommer från fjärran,

dina döttrar bärs fram på armen.

5 Då ska du se det

och stråla av fröjd,

ditt hjärta ska bäva och vidga sig,

för havets rikedomar

ska föras till dig,

folkens skatter ska tillfalla dig.

6 Skaror av kameler ska täcka dig,

unga kameler

från Midjan och Efa.

Från Saba[b] kommer de alla,

de bär guld och rökelse

och förkunnar Herrens lov.


EPISTEL

2 Kor 4: 3-6

3 Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus.


EVANGELIUM

Joh 8: 12

Jesus är världens ljus

12 Jesus talade till dem igen och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."PSALTARPSALM

Psalm 72: 10-19

10 Kungar från Tarshish

och kustländerna

ska komma med tribut,

kungar från Saba och Seba[a]

ska bära fram gåvor.

11 Alla kungar ska falla ner för honom,

alla folk ska tjäna honom.


12 Ja, han ska rädda den fattige

som ropar

och den förtryckte

som ingen hjälpare har.

13 Han ska vara mild

mot den svage och fattige

och frälsa de fattigas själar,

14 han ska befria deras själ

från förtryck och våld.

Deras blod är dyrbart i hans ögon.


15 Må han leva och få guld från Saba,

må man ständigt be för honom

och välsigna honom dagen lång.

16 Må säden växa rikt i landet,

ända upp till bergens toppar.

Må dess frukt vaja

som Libanons skogar

och städernas folk blomstra

som markens örter.

17 Må hans namn leva för evigt,

må hans namn blomstra

så länge solen skiner.

I honom ska man välsigna sig,

alla hednafolk

ska prisa honom salig.


18 Välsignad är Herren Gud,

Israels Gud som ensam gör under!

19 Välsignat är hans härliga namn

för evigt.

Må hans ära fylla hela jorden!

Amen, amen.

1 visning0 kommentarer