top of page

LUTHERSTIFTELSENS
GUDSTJÄNSTER PÅ ÖSTERLEN

i Ravlunda g:a skola

GUDSTJÄNSTER
SOMMAREN HÖSTTERMINEN 2023

Samtliga gudstjänster inleds kl.15.00

Om inget annat anges äger gudstjänsterna rum i

Ravlunda g:a skola

17 SEPTEMBER (15 e tref): hm Patrik Toräng

1 OKTOBER (Helige Mikaels dag): hmg Jan-Erik Appell

22 OKTOBER (20 e tref): hm Jan-Erik Appell

12 NOVEMBER (23 e tref): hmg Patrik Toräng

10 DECEMBER (2:a i advent): hm Patrik Toräng

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Trettondedag jul

Kyrkoherde em. Jan-Erik Appell

Högmässa

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

3 e trett.d

Kyrkoherde em. Jan-Erik Appell

Gudstjänst

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Fastlagssöndagen

pastor loci Patrik Toräng

Högmässa

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Jungfru Marie bebådelsedag

Kyrkoherde em. Jan-Erik Appell

Gudstjänst

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

3 i påsktiden

Kyrkoherde em. Jan-Erik Appell

Högmässa

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Kristi himmelsfärds d

Kyrkoherde em. Jan-Erik Appell

Gudstjänst

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

2 e tref.

pastor loci Patrik Toräng

Högmässa

bottom of page