top of page

LUTHERSTIFTELSENS
GUDSTJÄNSTER PÅ ÖSTERLEN

i Ravlunda g:a skola

GUDSTJÄNSTER
2023-01-06 - 2023-06-11

Samtliga gudstjänster inleds kl.15.00

Om inget annat anges äger gudstjänsterna rum i

Ravlunda g:a skola

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Trettondedag jul

Kyrkoherde em. Jan-Erik Appell

Högmässa

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

3 e trett.d

Kyrkoherde em. Jan-Erik Appell

Gudstjänst

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Fastlagssöndagen

pastor loci Patrik Toräng

Högmässa

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Jungfru Marie bebådelsedag

Kyrkoherde em. Jan-Erik Appell

Gudstjänst

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

3 i påsktiden

Kyrkoherde em. Jan-Erik Appell

Högmässa

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Kristi himmelsfärds d

Kyrkoherde em. Jan-Erik Appell

Gudstjänst

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

2 e tref.

pastor loci Patrik Toräng

Högmässa

bottom of page