LUTHERSTIFTELSENS

GUDSTJÄNSTER PÅ ÖSTERLEN

i Ravlunda g:a skola

GUDTSTJÄNSTER SOMMAREN OCH HÖSTTERMINEN 2021

Samtliga gudstjänster inleds kl.15.00

Om inget annat anges äger gudstjänsterna rum i

Ravlunda g:a skola

8/8 (10 e tref), hm, Patrik Toräng.

29/8 (13 e tref), hm, Jan-Erik Appell

3/10 (Helige Mikaels dag), gtj, Patrik Toräng

7/11 (Sön e Alla helgons d), hm, Jan-Erik Appell

5/12 (2 i advent), gtj., Patrik Toräng

19/12 (4 i advent), hm, Jan-Erik Appell