LUTHERSTIFTELSENS

GUDSTJÄNSTER PÅ ÖSTERLEN

i Ravlunda g:a skola

GUDSTJÄNSTER
2022-08-07 - 2022-12-11

Samtliga gudstjänster inleds kl.15.00

Om inget annat anges äger gudstjänsterna rum i

Ravlunda g:a skola

7:e augusti (8 e tref): högmässa Jan-Erik Appell
28:e augusti (11 e tref): gudstjänst Jan-Erik Appell
18:e september (14 e tref): högmässa  Jan-Erik Appell
16:e oktober (18 e e tref): gudstjänst Patrik Toräng
20:e november (Domssöndagen): högmässa Jan-Erik Appell
11:e december (3 i advent): gudstjänst Patrik Toräng

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Sexagesima

gudstjänst

Jan-Erik Appell

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

2:a i påsktiden

högmässa

Jan-Erik Appell

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Hel trefaldighets dag

gudstjänst

Patrik Toräng

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

2:a i fastan

högmässa

Patrik Toräng

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

5:e i påsktiden

gudstjänst

Jan-Erik Appell

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

5:e i fastan

gudstjänst

Patrik Toräng

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Sön f pingst

högmässa

Jan-Erik Appell