LUTHERSTIFTELSENS

GUDSTJÄNSTER PÅ ÖSTERLEN

i Ravlunda g:a skola

GUDTSTJÄNSTER
2022-01-06 - 2022-06-12

Samtliga gudstjänster inleds kl.15.00

Om inget annat anges äger gudstjänsterna rum i

Ravlunda g:a skola

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

4.e trett.d

högmässa

Jan-Erik Appell

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

5:e i fastan

gudstjänst

Patrik Toräng

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Sön f pingst

högmässa

Jan-Erik Appell

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Sexagesima

gudstjänst

Jan-Erik Appell

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

2:a i påsktiden

högmässa

Jan-Erik Appell

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

Hel trefaldighets dag

gudstjänst

Patrik Toräng

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

2:a i fastan

högmässa

Patrik Toräng

Lutherstiftelsen6ba större.jpg

5:e i påsktiden

gudstjänst

Jan-Erik Appell