Coronavirus

Myndigheterna har utfärdat restriktioner som bl.a. innebär att allmänna sammankomster bara får genomföras om antalet deltagare ej överstiger 8 personer.

Det innebär följande vad avser våra gudstjänster:

För att kunna delta måste man föranmäla sig till pastor loci via mail: patrik.torang@gmail.com.

Skulle fler än sju personer anmäla sig är det möjligt att det firas flera gudstjänster samma söndag. 

För mer information, kontakta Patrik Toräng (pastor loci) via mail (se ovan) eller på telefon: 070-615 11 61.

Låt oss hålla ut i bön och bibelläsning!

"Kasta alla era bekymmer på Herren 

för Han har omsorg om er. " 

1 Pet 5:7