top of page

Coronavirus

De ändrade restriktionerna p.g.a. pandemin innebär att antalet deltagare på våra gudstjänster ej får överstiga 50 personer samt att sittplats skall anvisas. Vi vinnlägger oss om att följa dessa bestämmelser och i övrigt iaktta försiktighet för att begränsa risk för smittspridning. 

 

För mer information, kontakta Patrik Toräng (pastor loci) via mail (se ovan) eller på telefon: 070-615 11 61.

Låt oss hålla ut i bön och bibelläsning!

"Kasta alla era bekymmer på Herren 

för Han har omsorg om er. " 

1 Pet 5:7 

bottom of page