top of page
  • Skribentens bildAdmin

Alla helgons dag - årgång 2
 

Gudstjänsten, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 5 november 2022 kl 11:00.


TEMA

Helgon

Andra årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Jes 60:18-22 18 Man ska inte mer höra om våld

i ditt land

eller förödelse och förstörelse

inom dina gränser,

utan du ska kalla dina murar

för frälsning

och dina portar för lovsång.

19 Solen ska inte mer vara ditt ljus

om dagen,

månen ska inte lysa dig

med sitt sken.

Herren ska vara ditt eviga ljus,

din Gud ska vara din härlighet.

20 Din sol ska inte mer gå ner,

din måne inte mer avta,

för Herren ska vara ditt eviga ljus

och dina sorgedagar ska vara slut.

21 Då ska alla i ditt folk vara rättfärdiga

och besitta landet för evigt,

som ett skott av min plantering,

som ett verk av mina händer

för att förhärliga mig.

22 Av den minste ska det bli tusen,

av den ringaste ett stort folk.

Jag, Herren, ska låta det ske snabbt

när dess tid kommer. EPISTEL Hebr 12:1-3 Maning till uthållighet

12 När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. 2 Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset, utan att bry sig om skammen, och sitter nu på högra sidan om Guds tron. 3 Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och tappar modet.

EVANGELIUM Matt 5:13-16 Jordens salt och världens ljus


13 Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna.


14 Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. 15 Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. 16 På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.

Första årgångens läsningar

Tredje årgångens läsningar

Psaltarpsalm8 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page