top of page
  • Skribentens bildAdmin

Annandag Jul eller Den helige Stefanus dag

Uppdaterat: 27 dec. 2021
TEMA

Martyrerna

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jer 20: 7-11

Profetens klagan inför Herren

7 Du, Herre, övertalade mig,

och jag lät mig övertalas.

Du grep mig och blev mig övermäktig.

Så har jag blivit ett ständigt åtlöje,

alla hånar mig.

8 Ty så ofta jag talar måste jag klaga,

över våld och förtryck måste jag ropa,

ty Herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen.

9 Men jag tänkte:

Jag vill glömma honom

och inte mer tala i hans namn.

Då blev det i mitt hjärta

som en brinnande eld,

instängd i mitt innersta.

Jag ansträngde mig att uthärda den

men kunde det inte.


10 Jag hör många förtala mig,

det är skräck från alla håll:

"Ange honom!"

"Ja, vi skall ange honom!"

Alla som stått mig nära

väntar på att jag skall falla.

"Kanske låter han lura sig,

så att vi blir honom övermäktiga

och kan hämnas på honom."


11 Men Herren är med mig

som en mäktig hjälte.

Därför skall mina förföljare komma på fall

och inte bli mig övermäktiga.

De skall stå där med stor skam,

ty de har handlat utan förstånd.

De skall drabbas av evig vanära,

som ej skall glömmas.


EPISTEL

Apg 7: 59 - 8: 8

59 Så stenade de Stefanus, under det att han bad: "Herre Jesus, tag emot min ande." 60 Sedan föll han på knä och bad med hög röst: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd." Med de orden insomnade han.

8

1 Och Saulus hade gått med på att han dödades.

Församlingen förföljs och skingras

Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien. 2 Några gudfruktiga män begravde Stefanus och höll stor dödsklagan över honom. 3 Men Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.

Filippus i Samaria

4 De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet. 5 Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. 6 Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. 7 Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. 8 Och det blev stor glädje i den staden.


EVANGELIUM

Luk 12: 49-53

49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. 50 Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat. 51 Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring. 52 Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade, tre mot två och två mot tre, 53 far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor."


PSALTARPSALM

Psalm 2: 1-12

Guds Son och hans motståndare

1 Varför rasar hednafolken,

varför tänker folken fåfängliga tankar?

2 Jordens kungar reser sig

och furstarna rådslår med varandra

mot Herren och hans Smorde:[a]

3 "Låt oss slita sönder deras band

och kasta av oss repen."


4 Han som bor i himlen ler,

Herren gör narr av dem.

5 Han talar till dem i vrede,

i glödande harm förskräcker han dem:

6 "Det är jag som har insatt min konung

på Sion, mitt heliga berg."


7 Jag vill kungöra Herrens beslut.

Han sade till mig: "Du är min Son,

jag har i dag fött dig.

8 Begär av mig,

så skall jag ge dig hednafolken till arvedel

och hela jorden till egendom.

9 Du skall krossa dem med järnspira,

slå sönder dem som lerkrukor."


10 Handla nu vist, ni kungar,

låt varna er, ni domare på jorden!

11 Tjäna Herren med fruktan

och gläd er med bävan!

12 Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred

och ni går under på er väg,

ty snart kan hans vrede upptändas.

Saliga är alla som flyr till honom.

15 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page