top of page
  • Skribentens bildAdmin

Coronavirus​

Sverige har antagit förbud gällande samlingar med över 50 personer. Om detta skulle påverka våra gudstjänster kommer vi att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Tillsvidare håller vi våra gudstjänster enligt programmet. 

Församlingen uppmanar personer som är 70 år och däröver och de som tillhör riskgrupperna, att följa myndigheternas råd och anvisningar om särskilt försiktighet. Vi uppmanar även alla som har symptom (även milda) att stanna hemma t.o.m. två dygn efter att symptomen försvunnit. 


Kan man inte komma till gudstjänsten går det bra att kontakta Andreas Karlgren (076 0708 32 42 16; andreas.karlgren[at]missionsprovinsen.se ) eller Patrik Toräng (070 615 11 61; patrik.torang[at]gmail.com) som gärna gör hembesök med nattvard.

Var och en uppmanas hålla ut i bön och bibelläsning. 

Håll gärna kontakt med andra församlingsmedlemmar via telefon, e-post. etc.

Kasta alla era bekymmer på Honom för Han har omsorg om er.  1 Pet 5:7

12 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page