top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fjärde söndagen efter trettondedagen - årgång 3


 

Högmässan, som leds av pastor loci Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 29 januari 2023 kl 11:00.


TEMA

Jesu makt att hjälpa

Tredje årgångens läsningar

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

2 Sam 22:4-7, 17

4 Till Herren, den högt lovade, ropar jag, och jag blir frälst från mina fiender.

5 Dödens vågor omgav mig, fördärvets strömmar skrämde mig. 6 Dödsrikets band omslöt mig, dödens snaror mötte mig. 7 I min nöd åkallade jag Herren, jag ropade till min Gud. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop nådde hans öron.

17 Han räckte sin hand från höjden och grep tag i mig, han drog mig upp ur de väldiga vattnen.

EPISTEL

2 Tim 1:7-10

7 Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande. 8 Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig som är hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangeliet genom Guds kraft.

9 Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. 10 Nu har hans nåd blivit uppenbarad, när vår Frälsare Kristus Jesus har trätt fram. Han har gjort slut på döden och fört fram liv och odödlighet i ljuset genom evangeliet.


EVANGELIUM

Matt 14:22-33

Jesus går på vattnet

22 Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände i väg folket. 23 När han hade skickat i väg dem, gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be.

När det blev kväll var han ensam där. 24 Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna, eftersom de hade motvind. 25 Mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön. 26 När lärjungarna fick se honom gå på sjön, blev de förskräckta och sade: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla. 27 Men genast sade Jesus till dem: "Var lugna! Det Är Jag. Var inte rädda."

28 Petrus svarade: "Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet." 29 Han sade: "Kom!" Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. 30 Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, rädda mig!" 31 Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: "Så lite tro du har! Varför tvivlade du?" 32 De steg i båten och vinden lade sig. 33 Och de som var i båten tillbad honom och sade: "Du är verkligen Guds Son!"

Första årgångens läsningar

Andra årgångens läsningar

Psaltarpsalm
6 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page