top of page
  • Skribentens bildAdmin

Fjärdje söndagen efter trettondedagen - årgång 2

Uppdaterat: 5 feb. 2022


Gudstjänsten, som leds av VDM Andreas Karlgren, kommer att sändas live söndagen den 30 januari 2022 kl 11:00


TEMA

Jesus makt att hjälpa

Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Job 38: 1-11

Herren svarade Job ur stormvinden. Han sade:

2 Vem är den som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? 3 Spänn bältet om livet som en man. Jag ska fråga dig, och du ska ge mig besked.

4 Var var du när jag lade jordens grund? Svara, om du vet och förstår. 5 Vem bestämde dess mått? Du vet ju! Och vem spände mätsnöret över den? 6 Var fick dess grundpelare fäste? Vem lade dess hörnsten, 7 medan morgonstjärnorna sjöng tillsammans och alla Guds söner ropade av glädje?

8 Vem satte dörrar för havet när det bröt fram ur moderlivet, 9 när jag gav det moln till kläder och dimman till linda, 10 när jag bestämde dess gräns och satte bom och dörrar 11 och sade: ”Hit men inte längre, här ska dina stolta vågor lägga sig”?


EPISTEL

Jak 5: 13-16

13 Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga lovsång. 14 Är någon bland er sjuk, ska han kalla på församlingens äldste, och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. 15 Trons bön ska bota den sjuke, och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder, ska han få förlåtelse för dem.


16 Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.


EVANGELIUM

Joh 5: 1-14

Jesus botar en sjuk vid Betesda

Sedan kom en av judarnas högtider, och Jesus gick upp till Jerusalem. 2 Vid Fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Den har fem pelargångar, 3 och i dem låg många sjuka, blinda, halta och lama.


5 Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. 6 Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge, och han frågade honom: "Vill du bli frisk?" 7 Den sjuke svarade: "Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv, hinner någon annan före mig." 8 Jesus sade till honom: "Res dig, ta din bädd och gå!" 9 Genast blev mannen frisk, och han tog sin bädd och gick.


Men det var sabbat den dagen, 10 och judarna sade till mannen som hade blivit botad: "Det är sabbat! Du får inte bära din bädd." 11 Han svarade dem: "Han som gjorde mig frisk sade till mig: Ta din bädd och gå!" 12 Då frågade de: "Vem var den mannen som sade åt dig att ta din bädd och gå?" 13 Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan, eftersom det var mycket folk på platsen.


14 Senare fann Jesus honom på tempelplatsen och sade till honom: "Se, du har blivit frisk. Synda nu inte mer, så att inte något värre drabbar dig."PSALTARPSALM

Psalm 93: 1-5

Den evige Kungen

Herren är kung!

Han är klädd i höghet,

Herren är klädd

och rustad med kraft.

Världen står fast,

den vacklar inte.

2 Din tron står fast

sedan urminnes tid,

du är av evighet.


3 Strömmarna höjer sig, Herre,

strömmarna höjer sin röst,

strömmarna höjer sitt dån.

4 Men mäktig är Herren i höjden,

mer än bruset av väldiga vatten,

mer än havets mäktiga

bränningar.


5 Dina vittnesbörd

är alltigenom sanna.

Helighet tillhör ditt hus, Herre,

för alltid.

15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page