top of page
  • Skribentens bildAdmin

Helga Trefaldighets dag

TEMA

Fadern, Sonen och Anden


Första årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

5 Mos 4:32-34, 39-40

32 Fråga tider som varit, tider som varit före dig, från den dag då Gud skapade människor på jorden, fråga från himlens ena ände till den andra: Har någonsin något så stort som detta skett eller har man hört talas om något som är detta likt? 33 Har något folk hört Guds röst tala ur elden, så som du har hört, och överlevt? 34 Eller har någon gud försökt att gå och ta ett folk åt sig ur ett annat folk, genom prövningar, tecken och under, genom krig, genom stark hand och uträckt arm och genom stora och fruktansvärda gärningar, allt detta som Herren, er Gud, har gjort med er i Egypten inför dina ögon.

39 Därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att Herren är Gud uppe i himlen och nere på jorden: Det finns ingen annan. 40 Och du skall hålla hans stadgar och bud som jag i dag ger dig, för att det skall gå väl för dig och dina barn efter dig, och för att du länge skall få leva i det land som Herren, din Gud, vill ge dig för all framtid.


EPISTEL

Apg 2: 24-35

24 Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden. 25 David säger med tanke på honom:


Jag har alltid Herren för ögonen, han står på min högra sida

för att jag inte skall vackla.

26 Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min tunga,

ja, också min kropp skall vila i det hoppet

27 att du inte skall lämna mig i graven eller låta din Helige se förgängelsen

28 Du har visat mig livets vägar, och du skall uppfylla mig

med glädje inför ditt ansikte.


29 Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begraven, hans grav finns ibland oss än i dag. 30 Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. 31 I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. 32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 34 Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger:


Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida,

35 tills jag har lagt dina fiender som en fotpall under dina fötter.


EVANGELIUM

Matt 11:25-30

25 Vid den tiden sade Jesus: "Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. 26 Ja, Fader, detta var din goda vilja. 27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 28 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. 30 Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt."


PSALTARPSALM

Psalm 99: 1-9

1 Herren är konung,

folken darrar.

Han tronar på keruberna,

jorden skälver.

2 Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3 Därför prisar man ditt namn,

det stora och fruktansvärda.

Helig är han.


4 Konungen i sin makt älskar det rätta.

Du håller rättvisa vid makt,

i Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt.

5 Upphöj Herren, vår Gud,

och tillbed vid hans fotapall!

Helig är han.


6 Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade hans namn.

De ropade till Herren och han svarade dem.

7 I molnstoden talade han till dem.

De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem.

8 Herre, vår Gud, du svarade dem,

du var för dem en Gud som förlåter

men som också hämnas deras gärningar.

9 Upphöj Herren, vår Gud,

tillbed vid hans heliga berg!

Ty helig är Herren, vår Gud.

16 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page