• Admin

Tacksägelsedagen

Uppdaterad: okt 11

Ny Inspelning


Predikan av Jan-Erik Appell på Tacksägelsedagen 2020 årgång 3 hos Sankt Markus Församling i LundTEMA

Lovsång

Tredje årgångens läsningar


GAMMALT-ESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 12:1-2

På den dagen skall du säga: "Jag tackar dig, Herre, du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig.

Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och fruktar inte, ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång. Han har blivit min frälsning."


EPISTEL

Kol 3:16-17

Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.


EVANGELIUM

Luk 19:37-40

Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget, började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett: "Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!"

Några fariseer i folkmassan sade då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga!" Han svarade: "Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa."


Lyssna här

4 visningar
KONTAKT

Pastor loci

Patrik Toräng

patrik.torang@gmail.com

070 615 11 61

Vice Pastor

Andreas Karlgren

070 832 42 16

GUDTJÄNSTER

Lund

Biskopsgatan 10

Bantorget 5

Österlen

i Ravlunda g:a skola

INFO VIA E-POST
  • Grey Facebook Icon

”JESUS KRISTUS ÄR DENSAMME IGÅR OCH IDAG OCH I EVIGHET!” HEBRÉERBREVET 13:8

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now