top of page

3 i Advent 2020

Predikan av Andreas Karlgren på tredje söndagen i Advent 2020 årgång 3. Sankt Markus Församling i Lund

3 i Advent 2020Andreas Karlgren
00:00 / 21:17

Inspelat den : 

bottom of page