Gudstjänsten, som leds av Adrian De Almeida, kommer att sändas live söndagen den 1 maj 2022 kl 11:00TEMA

Herrren vår herde

Andra årgångens läsning

GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING Hes 34:23-31

23 Jag ska låta en herde uppstå, gemensam för dem alla, och han ska valla dem, nämligen min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. 24 Jag, Herren, ska vara deras Gud, men min tjänare David ska vara furste ibland dem. Jag, Herren, har talat. 25 Jag ska sluta ett fridsförbund med dem. Jag ska göra slut på vilddjuren i landet så att man tryggt kan bo mitt i öknen och sova i skogarna. 26 Jag ska låta dem själva och landet runt omkring min höjd bli till välsignelse. Jag ska låta det regna i rätt tid, regnskurar av välsignelse. 27 Träden på marken ska bära sin frukt och jorden ska ge sin gröda och själva ska de bo trygga i landet. De ska inse att jag är Herren, när jag bryter sönder deras ok och räddar dem från de människor som har hållit dem i slaveri. 28 Sedan ska de inte mer bli byte för hednafolken, och markens djur ska inte sluka dem, utan de ska bo trygga och ingen ska skrämma dem. 29 Jag ska låta en plantering växa upp som ska bli till berömmelse för dem. De som bor där ska inte mer dö av hunger eller föraktas av hednafolken. 30 De ska inse att jag, Herren deras Gud, är med dem och att de, Israels hus, är mitt folk, säger Herren Gud. 31 Ni, mina får, den hjord som jag för i bet, ni är människor och det är jag som är er Gud, säger Herren Gud.”


EPISTELTEXT Hebr 13:20-21

20 Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. 21 Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.

EVANGELIETEXT Joh 10:1-10

Den gode herden Jag säger er sanningen: Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. 2 Men den som går in genom porten är fårens herde. 3 För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. 4 När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. 5 Men en främling följer de inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst." 6 Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem. 7 Då sade Jesus än en gång: "Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. 8 Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9 Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

PSALTARPSALM

Psalm 23:1-6

En psalm av David. Herren är min herde, mig ska inget fattas. 2 Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3 Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 4 Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. 5 Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. 6 Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid.
5 visningar0 kommentarer

 

Gudstjänsten, som leds av VDM Patrik Toräng, kommer att sändas live söndagen den 24 april 2022 kl 11:00


TEMA

Påskens vittnen

Andra årgångens läsning


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Hos 6:1-3

”Kom, låt oss vända om till Herren!


För han har rivit oss,

han ska också hela oss.

Han har slagit oss,

han ska också förbinda oss.

2 Efter två dagar gör han oss

levande igen,

på tredje dagen låter han oss

uppstå,

så att vi får leva

inför hans ansikte.


3 Låt oss lära känna Herren,

låt oss sträva efter att

lära känna honom.

Han ska träda fram

lika visst som gryningen

och komma till oss som ett regn,

som ett vårregn

som vattnar jorden.”


EPISTELTEXT

1 Joh 5:14-10

4 för allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?


6 Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus: inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 7 Det är tre som vittnar: 8 Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är eniga. 9 Om vi godtar människors vittnesbörd så är Guds vittnesbörd starkare, för detta är Guds vittnesbörd som han har gett om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin Son.


EVANGELIETEXT

Joh 21:1-14

Jesus vid Tiberias sjö

21 Sedan visade sig Jesus en gång till för lärjungarna. Det var vid Tiberiassjön, och det gick till så här: 2 Simon Petrus och Tomas som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedeus söner och två andra av hans lärjungar var tillsammans. 3 Simon Petrus sade till dem: "Jag går ut och fiskar." De andra sade: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting.


4 Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. 5 Jesus sade till dem: "Mina barn, har ni inget att äta?" De svarade: "Nej." 6 Han sade: "Kasta ut nätet på höger sida om båten, så ska ni få." De kastade ut nätet, och nu orkade de inte dra upp det för all fisken.


7 Lärjungen som Jesus älskade sade då till Petrus: "Det är Herren." När Simon Petrus hörde att det var Herren drog han ytterplagget om sig, för han var inte klädd, och kastade sig i sjön. 8 De andra lärjungarna kom efter i båten med fisknätet på släp. De var inte långt från land, omkring hundra meter.


9 När de kom i land fick de se en koleld och fisk som låg på den och bröd. 10 Jesus sade till dem: "Bär hit av fisken som ni fick nyss." 11 Simon Petrus steg i båten och drog upp nätet på land. Det var fullt av stora fiskar, 153 stycken, och fast de var så många gick nätet inte sönder. 12 Jesus sade till dem: "Kom och ät." Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. 13 Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. 14 Detta var den tredje gången som Jesus visade sig för lärjungarna efter att han hade uppstått från de döda.


PSALTARPSALM Psalm 145:1-13

Herrens storhet och godhet

En lovsång av David.


Jag vill upphöja dig,

min Gud och kung,

och lova ditt namn

för alltid och för evigt.

2 Jag vill lova dig varje dag

och prisa ditt namn

för alltid och för evigt.


3 Stor är Herren och högt prisad,

hans storhet är ofattbar.

4 Släkte efter släkte prisar dina verk

och förkunnar dina väldiga

gärningar.

5 Ditt majestäts härlighet och ära

och dina underbara verk

vill jag begrunda.

6 Dina väldiga gärningars makt

ska man tala om,

och din storhet ska jag förkunna.

7 Man ska ropa ut ryktet

om din stora godhet

och jubla över din rättfärdighet.


8 Herren är nådig och barmhärtig,

sen till vrede och stor i nåd.

9 Herren är god mot alla

och förbarmar sig

över alla sina verk.

10 Herre, alla dina verk ska tacka dig

och dina trogna ska lova dig.

11 De ska tala om ditt rikes ära

och förkunna din makt,

12 så att människors barn lär känna

dina mäktiga gärningar

och ditt rikes ära och härlighet.

13a Ditt rike är ett rike för alla evigheter,

ditt välde består från släkte till släkte.


13b Herren är trofast i allt han säger

och kärleksfull i allt han gör.

7 visningar0 kommentarer
  • Admin 

Högmässan, som leds av VDM Jan-Erik Appel, kommer att sändas live söndagen den 17 april 2022 kl 11:00

 

TEMA

Kristus är uppstånden


Andra årgångens läsningar


GAMMALTESTAMENTLIG LÄSNING

Jes 25: 8-9

8 Han ska utplåna döden för evigt. Herren Gud ska torka tårarna från alla ansikten och ta bort sitt folks vanära från hela jorden, för Herren har talat.

9 På den dagen ska man säga: Se, här är vår Gud! Honom hoppades vi på, att han skulle frälsa oss. Ja, här är Herren som vi hoppades på. Låt oss vara glada och jubla över hans frälsning.


EPISTEL

Apg 13:32-35

32 Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er: löftet som fäderna fick 33 har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra psalmen: Du är min Son, jag har fött dig i dag. 34 Och att han har uppväckt honom från de döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag ska ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. 35 Därför säger han också på ett annat ställe: Du ska inte låta din Helige se förgängelsen.


EVANGELIUM

Joh 20: 1-10

Tidigt den första veckodagen, medan det ännu var mörkt, kom Maria Magdalena ut till graven och fick se att stenen var borta från graven. 2 Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andre lärjungen, den som Jesus älskade, och sade till dem: "De har tagit bort Herren från graven, och vi vet inte var de har lagt honom!"


3 Då rusade Petrus och den andre lärjungen ut mot graven. 4 Båda sprang på samma gång, men den andre lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. 5 Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. 6 Strax efter honom kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg också linnebindlarna ligga där, 7 och duken som hade täckt huvudet. Den låg inte tillsammans med bindlarna utan hopvikt på ett ställe för sig.


8 Då gick även den andre lärjungen in, han som hade kommit fram till graven först, och han såg och trodde. 9 Tidigare hade de nämligen inte förstått Skriftens ord att han måste uppstå från de döda. 10 Därefter gick lärjungarna hem igen.


PSALTARPSALM

Psalm 118: 15-29 15 Fröjderop om frälsning

hörs i de rättfärdigas hyddor:

"Herrens högra hand

gör mäktiga ting!

16 Herrens högra hand upphöjer,

Herrens högra hand

gör mäktiga ting!"

17 Jag ska inte dö,

utan leva och förkunna

Herrens gärningar.

18 Hårt har Herren tuktat mig,

men han utlämnade mig inte

åt döden.


19 Öppna för mig

rättfärdighetens portar,

jag vill gå in genom dem

och tacka Herren.

20 Detta är Herrens port,

de rättfärdiga går in genom den.

21 Jag tackar dig

för att du svarade mig

och blev min frälsning.

22 Stenen som husbyggarna

förkastade

har blivit en hörnsten.

23 Herren har gjort den till detta,

underbart är det i våra ögon.


24 Detta är dagen

som Herren har gjort,

låt oss jubla och glädjas i dag!

25 O, Herre, fräls!

O, Herre, ge framgång!

26 Välsignad är han

som kommer i Herrens namn!

Vi välsignar er från Herrens hus.

27 Herren är Gud,

och han gav oss ljus.

Ordna er i högtidsled

med lövrika kvistar

fram till altarets horn.


28 Du är min Gud,

jag vill tacka dig.

Min Gud, jag vill upphöja dig.

29 Tacka Herren, för han är god,

evig är hans nåd.

4 visningar0 kommentarer