top of page
  • Skribentens bildpatriktorang

Betraktelse nr 3 2018

Profetorden bör ni låta lysa som en lampa i ett mörkt rum, tills

dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 2 Pet 1:19


Du sitter i ett trångt rum där becksvart mörker råder. Du kan inte

komma ut ur det, och även om du skulle kunna det, vet du inte vad

som väntar utanför. I ett sådant mörker kan man inte företa sig

något. Men ser ju inte vad man gör, man kan inte på avstånd se vad

man måste förhålla sig till, inte vilka faror som hotar. Hör man något

närma sig vet man inte vad det är. Inte heller medmänniskorna man

kan få hjälp av eller själv hjälpa. Även om det finns möjligheter där

man sitter i det mörka rummet, ser man dem inte. Mörker står för

passivitet, okunskap, villrådighet, ensamhet, utsatthet. Och en

väntan efter ljus! Efter Guds ljus! För här handlar det om ett

existentiellt mörker där jag frågar mig varför jag finns på denna jord

och vad som är meningen med mitt liv. Ett liv som dag för dag

närmar sig sitt definitiva slut utan att jag kan se eller påverka vad

målet är och vad som skall hända sedan.


Så lyser det framför mig ett ensamt ljus. Hur litet det än är, ser

man ljuset. Det lyser inte upp hela rummet, men det ger en total

kontrast till mörkret som täcker allt annat. Man kan inte flytta det här

ljuset och lysa sig fram med det dit man vill. Det förblir på den plats

det är tänt. Det är ett fast ljus jag inte råder över. Ljuset hjälper mig

inte att se så mycket mer, men det är ändå ett hopp, just för att det

är ett ljus, det enda ljuset i mörkret.


Så har många människor uppfattat profeternas ord i Gamla

testamentet, ja, alla heliga ord i hela Bibeln. Det representerar ett

ljus, det vet man. Men dess sken är för litet för att driva bort allt

mörker. För man förstår inte den storslagna innebörden i

profeternas ord, man vet inte hur de skall tolkas. Men ljuset finns

där, man måste räkna med det. Man vet att det kommer från Gud.

Det lyser så pålitligt, och hoppfullt mitt i mörkret. Och inget kan

släcka det. När du så har gripits av ljuset i Guds ord att du vet att

det kommer från Herren har den treenige Guden tagit tag i dig.


Så gryr dagen och Morgonstjärnan går upp i ditt hjärta. Herren

Jesus Kristus tar sin boning i din själ. Så förstår du med ens det

viktiga i ljusets verklighet. Profetiornas innebörd faller på plats så att

du vet vem de syftar på. De handlar om Jesus Kristus, om vad

Jesus har gjort och skall göra för dig. Nu kan du orientera dig i

mörkret, du vet vart du är på väg och behöver inte längre vara

villrådig och rädd. I ljuset räddas du från faror och ser var hjälpen

finns. Det allra viktigaste är att du vet vem som är ljuset: Bibelns

Jesus Kristus, avlad av Helig Ande och född av jungfru Maria, din

Herre och Frälsare, den ende som kan förena dig med Gud.


Petrus skriver vidare: ”Ni skall tänka på att man aldrig kan tyda

en profetia i Skriften på egen hand.” Ljuset som låter mig förstå

tillvarons mål och stora sammanhang, det ger Gud mig då tiden är

inne för mig. Han ger detta ljus över min tillvaro genom sina

Gudsmäns budskap i Guds ord: ”Ingen profetia har förmedlats

genom mänsklig vilja, utan drivna av den helige Ande, har

människor talat ord från Gud.” Ljuset är Guds ord i Bibeln. Och

ljuset som jag först inte trodde kunde hjälpa mig fastän jag visste att

det var ett ljus, det visade sig vara den levande Guden själv. För

drivna av Helige Ande, har människor talat Guds levande ord.


Guds folk skapas genom den tro dess medlemmar får då de

genom Guds Andes upplysning fattar att gudsmännens ord i den

Heliga Skrift formulerats av Gud själv. Och att Morgonstjärnan, som

går upp i hjärtat och låter dem förstå Ordet och som är Ordet, är

Guds Son Jesus Kristus. Därför gläds man åt Bibeln för att den

verkligen är Guds ord. Och man får allt fler insikter i vad Ordet

betyder då Guds ande efterhand låter oss förstå profetiorna. Guds

ord är alltså Guds verk. Och vår tro och vår rätta insikt i Guds ords

mening är också en Guds gåva som han ger åt människor då han

finner för gott att göra så. Så läs din Bibel, lyssna till bibeltrogen

förkunnelse. Då kan Guds Morgonstjärna, Jesus Kristus, lysa upp

din själ så att du förstår och tror Evangeliet, och så blir frälst.


Patrik Toräng25 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page